Pogoji poslovanja

Z veseljem odgovorimo na vsa vaša vprašanja!

Pravila in pogoji za servisiranje.

DOBRODOŠLI NA SPLETNI STRANI SISTEM PRO. PROSIMO VAS, DA SI PRED UPORABO TEGA SPLETNEGA MESTA (»SPLETNO MESTO«) POZORNO PREBERETE TA PRAVILA. TO STRAN SMETE UPORABLJATI LE ZA PRIDOBIVANJE INFORMACIJ. Z UPORABO ALI PRENAŠANJEM GRADIV S TEGA SPLETNEGA MESTA PRISTANETE NA PRAVILA IN POGOJE (»PRAVILA UPORABE«), NAVEDENE V TEM OBVESTILU. ČE SE S TEMI POGOJI NE STRINJATE, NE PODAJTE PRIVOLITVE, SPLETNEGA MESTA NE UPORABLJAJTE IN NE PRENAŠAJTE GRADIV S TEGA SPLETNEGA MESTA NA SVOJ RAČUNALNIK.

Skladno s pravili in pogoji, navedenimi v teh pravilih uporabe, vam ELECTROLUX podeljuje ne ekskluzivno, neprenosljivo in omejeno pravico do dostopa, uporabe in prikazovanja tega spletnega mesta in gradiva, ki ga vsebuje. Strinjate se, da ne boste na nikakršen način onemogočili ali poskusili onemogočiti delovanja tega spletnega mesta. Sistem Pro vam dovoljuje branje in prenašanje podatkov (“gradiva”) s tega spletnega mesta samo za vašo osebno, nekomercialno uporabo. To dovoljenje ne pomeni prenosa lastništva gradiv in kopij gradiv in zanj veljajo naslednje omejitve: 1) pri vseh kopijah shranjenih gradiv se morajo ohraniti avtorske pravice in druga obvestila o lastnini, vsebovana v gradivih; 2) na nikakršen način ne smete spreminjati gradiv ali jih reproducirati ali javno prikazovati, izvajati ali distribuirati ali jih drugače uporabljati ali jih posredovati v kakršnekoli javne ali komercialne namene; in 3) gradiv ne smete posredovati katerikoli drugi osebi, razen če jih obvestite o obveznostih, ki izhajajo iz teh pravil uporabe, oni pa jih sprejmejo. Strinjate se, da boste spoštovali vse dodatne omejitve, prikazane na spletni strani, saj se te lahko občasno posodabljajo. To spletno mesto, vključno z vsem gradivom, je zaščiteno z avtorsko pravico in po vsem svetu veljavnimi zakoni in določili mednarodnih pogodb o avtorskih pravicah. Strinjate se, da boste pri svoji uporabi spletnega mesta upoštevali vse zakone o avtorskih pravicah, veljavne po celem svetu, in da boste preprečili kakršnokoli nedovoljeno kopiranje gradiv. Razen če je tukaj izrecno drugače navedeno, vam Sistem Pro ne daje nikakršne eksplicitne ali implicitne pravice do patentov, modelov, blagovnih znamk, avtorskih pravic ali poslovnih skrivnosti.


Računi uporabnikov

Morda boste za dostop do določenih delov spletnega mesta z omejenim dostopom morali odpreti svoj račun. V takšnem primeru se morate registrirati, tako da nam posredujete popolne in pravilne podatke, določene v ustreznem obrazcu za registracijo. Izbrati boste morali tudi geslo. Za ohranjanje tajnosti vašega gesla in računa ste v celoti odgovorni sami. Nadalje ste v celoti sami odgovorni za vse aktivnosti, ki se vršijo pod tem računom. Strinjate se, da boste Sistem Pro takoj obvestili o vsaki morebitni nepooblaščeni uporabi vašega računa ali drugih varnostnih kršitvah. Sistem Pro ne odgovarja za nobeno škodo, ki vam utegne nastati zaradi uporabe vašega gesla ali računa s strani drugih oseb.


Jamstva uporabnika

Zavezujete se in jamčite, da boste spletno stran uporabljali skladno s temi pravili uporabe, vključno z zakoni in določili določenimi v teh pravilih uporabe, in da boste upoštevali vse obstoječe in bodoče usmeritve ter pravila, ki se nanašajo na to spletno mesto. Strinjate se, da tega spletnega mesta ne boste uporabljali za: (a) posredovanje ‘spam’ sporočil ali drugih neželenih sporočil; (b) lažno izdajanje za Sistem Pro ali nekoga drugega; (c) ponarejanje glav dokumentov ali drugačno prirejanje identifikatorjev tako, da bi prikrili izvor vsebin, posredovanih preko spletnega mesta; (d) lažno prikazovanje svoje povezanosti z osebo ali organizacijo; (e) delovanje na način, ki bi negativno vplival na zmožnost drugih uporabnikov, da uporabljajo to spletno mesto; (f) opravljanje aktivnosti, ki bi kršile katerikoli veljavni zakon; (g) pošiljanje ali posredovanje gradiva, ki kakorkoli krši pravice drugih ali ki je nezakonito, žaljivo, sramotilno, vulgarno ali kakorkoli drugače sporno ali ki bi vsebovalo kakršnokoli oglaševanje ali promocijo v zvezi s proizvodi ali storitvami; (h) zbiranje ali shranjevanje osebnih podatkov drugih uporabnikov razen z njihovo izrecno privolitvijo, in (i) ne upoštevanje preklic takih soglasij, opisanih v točki (h). Če ravnate v nasprotju z zgoraj navedenim, spletnega mesta ne smete uporabljati. Sistem Pro ta pravila uporabe ne zavezujejo in si pridržuje vse zakonske pravice v zvezi s takimi kršitvami. V primeru kršitve pravil uporabe odgovarjate za plačilo nadomestila za škodo, ki jo bodo vaša dejanja povzročila Sistem Pro in njegovim povezanim družbam.


Spremembe

Sistem Pro si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadarkoli v celoti ali delno spremeni, prilagodi, doda ali odstrani katerikoli del teh pravil uporabe. Spremembe teh pravil uporabe začnejo veljati z objavo teh sprememb na spletnem mestu. Če z uporabo spletnega mesta nadaljujete tudi po spremembi pravil uporabe, se to smatra za potrditev, da se s spremembami strinjate. Sistem Pro lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila ukine, spremeni, popravi morebitne napake ali manjkajoče dele v kakršnemkoli obsegu spletnega mesta, kakorkoli drugače spremeni spletno mesto, gradiva in proizvode, programe, storitve ali cene (če so te podane), opisane na tem spletnem mestu, začasno ali stalno ukine katerikoli del spletnega mesta vključno z dostopnostjo do katerekoli funkcije spletnega mesta. Sistem Pro lahko tudi omeji nekatere funkcije ali storitve ali omeji vaš dostop do spletnega mesta ali njegovih delov, ne da bi vas o tem predhodno obvestil ali za to kakorkoli odgovarjal. Sistem Pro sme v vsakem trenutku ukiniti avtorizacijo, pravice in zgoraj podano licenco, pri čemer morate v takšnem primeru gradivo v celoti takoj uničiti.


Priznavanje pravic intelektualne lastnine

Potrjujete, da so vse pravice intelektualne lastnine (vključno z, toda ne omejeno na avtorske pravice, patente, know-how, zaupne informacije, pravice glede zbirk podatkov, in pravice iz blagovnih znamk in modelov (registriranih in neregistriranih) na spletnem mestu, v lasti Sistem pro ali njegovih licencodajalcev. Vse pravice do dobrega imena in intelektualne lastnine, izhajajoče iz uporabe takšnih pravic intelektualne lastnine v lasti Sistem Pro pripadajo Sistem Pro-ju.


Delitev vaših podatkov

Osebni podatki, ki nam jih dajete na voljo, nam omogočajo, da vam ponudimo številne ugodnosti. Z uporabo vašega osebnega računa ali drugih registracij boste enostavneje in bolj priročno:

· Registrirali svoj nakup, da lahko pridobite številne ugodnosti, do katerih ste upravičeni z nakupom
· Zahtevali informacije, specifične za vaš izdelek in zanimanje
· Prejemali personalizirana sporočila o posebnih ponudbah in vabila
· Preverjali ponudbo pri spletnem nakupovanju dodatne opreme in nadomestnih delov
· Prejemali obvestila in informacije o dogodkih in promocijah, za katere ste se registrirali.

Ti podatki nam bodo tudi omogočili opravljanje tržnih in statističnih raziskav, s pomočjo katerih razvijamo boljše izdelke, izboljšujemo naše spletne strani in bolje spoznavamo svoje potrošnike. Te podatke nam lahko na več načinov posredujete preko spleta, kot na primer z izpolnitvijo obrazca za registracijo, z naročilom storitev ali priključitve aparatov, s sodelovanjem v nagradni igri, z udeležbo na katerem od dogodkov, z registracijo nakupa, z nakupovanjem v spletni trgovini ali sodelovanjem v promociji, ali pa z naročilom na naše novice. Vedeti morate, da se bodo vaši osebni podatki shranili v bazi podatkov. Če ne želite prejemati promocijskega gradiva, nam lahko to sporočite tako, da v obrazcu za registracijo ne podate svojega soglasja. S podatki bodo upravljale in jih uporabljale samo s strani podjetja skrbno izbrane osebe. Razen v zgoraj omenjenem primeru teh podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, razen z vašim soglasjem. Če boste želeli, da vam prenehamo pošiljati personalizirane ponudbe ali informacije, nas o tem obvestite. Če boste želeli, da vaše podatke odstranimo, nas o tem obvestite tako, da povsem deaktivirate svoj račun. Vedeti morate , da bodo vaši osebni podatki, posredovani ob nakupu v spletni trgovini ali zahtevi po storitvi, uporabljeni samo zato, da izpolnimo svojo obveznost do vas, razen če boste hkrati ustvarili tudi svoj uporabniški račun ali se naročili na promocije.


Podatki, ki jih posredujete

Vsi osebni podatki, ki jih utegnete posredovati podjetju prek tega spletnega mesta, so varovani v skladu z veljavno zakonodajo Klub temu prosimo, da preko tega spletnega mesta ne pošiljate nikakršnih zaupnih informacij ali informacij, na katerih obstoja lastninska pravica. Strinjate se, da vsi podatki ali gradivo, ki jih sami ali preko oseb, ki delujejo v vašem imenu, posredujete podjetje, ne smatrajo za zaupne ali take, na katerih obstoja lastninska pravica. S posredovanjem kakršnihkoli takšnih podatkov ali gradiva v celoti prenesete na vse pravice intelektualne lastnine do takšnih podatkov ali gradiv in dovolite lahko prosto uporablja, reproducira, prikazuje, javno izvaja, oddaja, distribuira, spreminja, prenaša in licencira takšne podatke in gradiva, in nadalje soglašate, da sme podjetje prosto uporabljati vse ideje, podatke, koncepte oziroma strokovne znanje in izkušnje, ki jih sami ali preko osebe, ki nastopa v vašem imenu, posredujete. Nadalje jamčite, da ne boste podjetju posredovali nikakršnih podatkov ali gradiva s sramotilno, grozečo, obsceno, žaljivo vsebino ali vsebino, ki je drugače v nasprotju z veljavnimi zakoni, ali ki vsebuje gradivo, ki je last drugih oseb. Sistem Pro si pridržuje pravico, da s spletnega mesta po lastni presoji odstrani vsebine, posredovane z vaše strani.


Varnost

Ne smete: (a) uporabljati naprav ali programske opreme, ki bi lahko vplivala na delovanje spletnega mesta; ali (b) ravnati na kakršenkoli način , ki infrastrukturo spletnega mesta obremeni z nesorazmerno ali nerazumno veliko količino podatkov (npr. pošiljanje masovnih elektronskih sporočil - “spamming”), ali (c) vplivati na ali nedovoljeno posegati v programsko opremo spletnega mesta ali delovanje le-tega. Takšno ravnanje vključuje nalaganje z virusi, trojanskimi konji oziroma časovnimi bombami okuženih vsebin na spletno mesto, ali drugih elementov, ki bi lahko poškodovali ali vplivali na programsko strukturo spletnega mesta.


Spletne strani tretjih oseb

Sistem Pro ne nadzira in ne pregleduje vsebine strani tretjih oseb, niti ni odgovoren za pravilnost in zanesljivost spletnih strani tretjih oseb. Nadalje sme Sistem Pro na tem spletnem mestu navajati povezave do spletnih strani, ki jih upravljajo drugi subjekti. Če uporabite ta spletna mesta, boste zapustili to spletno mesto. Če obiščete katero od povezanih spletnih mest, to storite na lastno odgovornost in morate sami poskrbeti za zaščito pred virusi in drugimi škodljivimi elementi. Sistem Pro ne jamči za in ne daje nobenih zagotovil v zvezi s povezanimi spletnimi stranmi ali podatki, ki so na njih navedeni oziroma na njih opisanimi proizvodi ali storitvami. Povezave ne pomenijo, da Sistem Pro ali to spletno mesto sponzorira, potrjuje, je pridružen ali drugače povezan oziroma je pravno pooblaščen za uporabo katerekoli blagovne znamke, trgovskega imena, logotipa ali avtorsko zaščitenega simbola, prikazanega na kateri izmed oziroma dostopnega preko navedenih povezav, ali da je katera koli spletna povezava, pooblaščena za uporabo katerekoli blagovne znamke, trgovskega imena, logotipa ali avtorsko zaščitenega simbola Sistem Pro ali katerihkoli z njim povezanih družb ali podružnic.


Zunanje povezave do spletnega mesta

Vse povezave do tega spletnega mesta morajo biti odobrene v pisni obliki s strani Sistem Pro, z izjemo povezav, v katerih: (i) je povezava prikazana samo kot tekst, ki vsebuje ime “Sistem Pro” in ne vsebuje kakršnekoli blagovne znamke v lasti Sistem Pro ali njegovega licencodajalca; (ii) če povezava “vodi” samo do www.electrolux.com in ne na globlje nivoje; (iii) če povezava ob aktiviranju s strani uporabnika prikaže to stran čez cel zaslon v polno delujočem oknu brskalnika, ki omogoča kompletno navigacijo, in ne znotraj “okvirja” spletne strani s povezavo; in (iv) videz, položaj in drugi elementi povezave ne smejo ustvarjati lažnega vtisa, da je subjekt oziroma njegove aktivnosti ali proizvodi povezan z ali sponzoriran s strani podjetja, niti ne smejo biti take, da bi lahko škodile ali razvrednotile dobro ime, povezano s firmo in blagovnimi znamkami podjetja ali z njim povezanih družb. Sistem Pro si pridržuje pravico, da lahko po lastni presoji kadarkoli umakne to soglasje glede povezav.

Več informacij:

SISTEM-PRO svetovanje, storitve, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Petrovče 256, 3301 Petrovče
info@sistem-pro.si
Datum: 17. 2. 2021
Evropski sklad za regionalni razvoj